//
you're reading...
sampah kecil

pejah gesang

si mas: nimas..,

sowan kula ing ngriki namung angebun-ebun enjang anjejawah sonten..

si dek: …

si mas: pripun, nimas ayu?

si dek: …

menawi mekaten kangmas, kula namung pejah gesang nderek katresnan..

si mas: alhamdulilah.. :)

dan lagi-lagi saya bermonolog.. -_- :p

About angin165

Pria, Indonesia, muda, lajang, belum mapan.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

visitors

  • 38,408 hits
%d bloggers like this: