//
you're reading...
quotes

pupuh

Ngelmu iku, kalakone kanthi laku

Lekase lawan kas

Tegese kas nyantosani

Setya budaya pangekese dur angkara

Kajupuk seko Serat Wedhatama, sekar pocung pupuh 1.

About angin165

Pria, Indonesia, muda, lajang, belum mapan.

Discussion

One thought on “pupuh

  1. Pupuh iku nopo?

    Posted by arifromdhoni | October 22, 2010, 2:52 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

visitors

  • 38,408 hits
%d bloggers like this: